Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

Forward outright ügyletek - Kamat különbözeti ügyletek

A forward outright ügyletek segítségével Ön két deviza kamatkülönbözetének változására is spekulálhat. Ugyanis - ahogyan azt a forward outright ügyletek bemutatásánál említettük , a forward ár az adott devizapár spot árfolyama és az ún. swapdifferencia összege, ahol a swapdifferencia a devizapár két tagjának, azaz a bázisdeviza és az elszámoló deviza bankközi kamatainak különbözetét jelenti a forward ügylet lejáratáig hátralévő futamidőre.

A forward outright ügyletek bemutatásánál a forward ár meghatározásának képletét is láthattuk:

ahol rj a jegyzett, rb pedig a bázisdeviza kamatszintje a hátralévő futamidőre.

A kamatkülönbözeti spekulációs ügylet során lényegében arra spekulálunk, hogy az egyik deviza kamata a másikhoz képest relatíve megváltozik, azaz a swapdifferencia megváltozik. Ha a képletet megnézzük, akkor

  • a swapdifferencia növekszik, azaz a forward ár is növekszik, amennyiben a bázisdeviza kamatlába a jegyzett devizához képest nő, vagy ha a jegyzett deviza kamatlába a bázisdevizához képest csökken. Ha erre számítunk, úgy vételi (long) forward ügyletet kötünk, hiszen ha a várakozásunk bejön, akkor - a spot árfolyamot változatlannak feltételezve – a forward ár növekedni fog, így egy ugyanazon értéknapú eladási (short) forward outrights ügylettel nyereségre tehetünk szert.
  • A swapdifferencia csökken, azaz a forward ár is csökken, amennyiben a bázisdeviza kamatlába a jegyzett devizához képest csökken, vagy ha a jegyzett deviza kamatlába a bázisdevizához képest nő. Ha erre számítunk, úgy eladási (short) forward ügyletet kötünk, hiszen ha a várakozásunk bejön, akkor - a spot árfolyamot változatlannak feltételezve a forward ár csökkeni fog, így egy ugyanazon értéknapú vételi (long) forward outrights ügylettel nyereségre tehetünk szert.

A fenti két esetben a nyereség feltételeként említettük a spot árfolyam változatlanságát. Ugyanis, ha ránézünk a képletünkre, láthatjuk, hogy a forward árat nem csak a kamatok, hanem az éppen aktuális spot ár is meghatározza. Így előfordulhat, hogy a kamatokkal kapcsolatos várakozásunk bejön, de valamilyen okból, akár egy hír vagy egy gazdasági adat hatására a spot árfolyam számunkra kedvezőtlen irányban mozdul el, és így nyereségünk veszteségbe torkollik. A kamatkülönbözetre való spekuláció során ezt a tényt mindig figyelembe kell vennünk. Azaz ha kamatkülönbözetre spekulálunk, akkor lényegében négy tényezőre spekulálunk egyszerre:

  • a bázisdeviza kamata
  • a jegyzett deviza kamata
  • a devizapár spot árfolyama
  • a devizapár forward árfolyama

Ez a kamatkülönbözetre történő spekulációt rendkívül bonyolulttá teszi, de éppen ebből adódóan magasabb a nyerési lehetőség is. A bonyolultsága miatt a kamatkülönbözetre való spekulációt kizárólag olyan Ügyfeleink részére ajánljuk, akik már évek óta sikeresen kereskednek a devizapiacon, és akik a forward outright ügyletek működésének hátterét is ismerik.