Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

Kondíciók

Hirdetmény

A Forrás Takarékszövetkezet által alkalmazott változó referencia kamatlábak

Érvényes 2015.03.25-től

Megnevezés Éves kamatláb (%)
Jegybanki alapkamat 1,95%
1 havi BUBOR 2,10%
3 havi BUBOR 2,10%
3 havi EURIBOR 0,078%
3 havi CHF LIBOR -0,0630%
3 havi JPY LIBOR 0,1121%

 

A Forrás Takarékszövetkezet által alkalmazott irányadó kamatok megállapítása a következők szerint történik:

  • 1 havi BUBOR: A tárgyhót megelőző második munkanapon érvényes 1 hónapos BUBOR értéke
  • 3 havi BUBOR: A naptári negyedévet megelőző második munkanapon érvényes 3 hónapos BUBOR értéke
  • 3 havi EURIBOR: A tárgy negyedév első napján érvényes EURIBOR értéke, amennyiben ez nem munkanap, akkor a megelőző munkanapon érvényes EURIBOR értéke
  • 3 havi CHF LIBOR: A naptári negyedévet megelőző második munkanapon érvényes 3 havi CHF LIBOR értéke
  • 3 havi JPY LIBOR: A naptári negyedévet megelőző második munkanapon érvényes 3 havi JPY LIBOR értéke