Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

Alapítványi számlacsomag

 A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

  • az adott megyei bíróság vagy a Fővárosi Bíróság igazolása a szervezet nyilvántartásba vételéről,
  • társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály másolt példánya,
  • képviseletre feljogosított személyek hitelt érdemlő módon igazolt aláírása.

 

Kondíciók 2015. február 11-től

 Megnevezés    Díj
 Számlanyitási díj     0 Ft
 Számlavezetési díj    0 Ft / hó
 Átutalási megbízások jutaléka   Elektronikus / Papír alapú  2 millió Ft-ig 4,4 ezreléke, és az ezt meghaladó rész 1,4 ezreléke/tétel
 Készpénzfelvétel díja a felvett összeg:    7,4 ezreléke