X

Keresés a QUAESTOR csoport oldalain

Jogi nyilatkozat - Quaestor.hu

Kérjük, figyelmesen olvassa el a QUAESTOR jogi nyilatkozatát.

A www.quaestor.hu weboldal a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: QUAESTOR) bejegyzett oldala. Az itt megjelenő tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll.

A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Ezért a megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők befektetésre ösztönzésnek, befektetési tanácsnak, személyre szóló befektetési ajánlásnak, közvetlen befektetési ajánlásnak, pénzügyi eszközök vételére, vagy eladására vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

A QUAESTOR a weboldalon megjelenő információk és adatok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállal. A weboldalakon megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. Ez alól kivételt képeznek az előzetes és utólagos tájékoztatást, a termékekkel, ügyletekkel, ügyletek ügyfél számára nem megfelelőségével, internetes kereskedéssel és ezek kockázataival kapcsolatos általános és részletes MIFID tájékoztatást biztosító dokumentumok, információk és tájékoztatók.

A QUAESTOR nem vállal felelősséget azokért a - közvetlen, vagy közvetett - károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, adathibából, pontatlanságból, meghibásodásból, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

A QUAESTOR bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a QUAESTOR-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt célhoz kötötten és célnak megfelelő ideig a QUAESTOR nyilvántartsa, tárolja és kezelje.

A QUAESTOR az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára vonatkozó adatot értékpapírtitokként, banktitokként és pénztártitokként kezel.

2011. november 15.