Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

A MNB 58.sz.rendeletének 10.§.-ban meghatározott formanyomtatványok mintái

Formanyomtatványok

A 2. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés szerinti, pénzügyi intézmény által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei deviza alapú fogyasztói, forint alapú, illetve deviza alapúnak nem minősülő deviza kölcsönszerződés esetében
A 2. § (2) bekezdés szerinti, követeléskezelő által megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a követeléskezelő által kialakítandó tartalmi elemei
A 2. § (3) bekezdés szerinti, 1996. évi CXII. törvény 200/B. § alapján, kedvezményes végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződések esetében megküldendő tájékoztató levél formai követelményei, kötelezően feltüntetendő tartalmi elemei, valamint a pénzügyi intézmény által kialakítandó tartalmi elemei
A 2. § (5) bekezdés szerinti hiteltörténeti kimutatás
A 3. § (1) bekezdés szerinti közzététel-minta a fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítéséről
Az 5. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás-minta a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perekkel érintett fogyasztói kölcsönszerződések adósaival történő elszámolás határidejéről
A 8. § (1) bekezdés szerinti tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól