Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

Nonprofit szervezetek

TÁRSASHÁZAK, EGYESÜLETEK

A nonprofit szervezetek, ezen belül társasházak, valamint egyesületek pénzügyeinek rugalmas, naprakész kezelésére a QUAESTOR komplex, minden igényt kielégítő számlacsomagját kínálja.

Társasházi/Egyesületi csomag

  • Ingyen nyithat társasházi, egyesületi számlát, amelyet Netbankon és a telepített Electra ügyfélprogramon keresztül könnyen elérhet, így számítógépen keresztül mindent kényelmesen elintézhet. 
    Az Ön pénzügyi/könyvelési rendszerével való adatcsere (export-import funkció) biztosítható az Electra ügyfélprogrammal, így valamint az ügyfélprogram sablonjainak használatával a megbízások rögzítése még egyszerűbbé válik (pl. a költségSQL programmal)
  • A számlavezetés ingyenes.
  • Nem csak a társasház, egyesület számlavezetési feladatait vállaljuk, hanem a lakók részére is kedvezményes, teljes körű lakossági bankszámla szolgáltatást ajánlunk, annak minden kényelmével és biztonságával.
  • Lehetőség van csekkes befizetésre, amelynek gyártását vállaljuk (díja darabszámtól függ).

Amennyiben az Önök által bonyolított készpénz-átutalási megbízások darabszáma ezt indokolja, lehetősége van (lakónként) numerikus „Befizetőazonosító” alkalmazására. Ebben az esetben ügyviteli rendszerükben feldolgozható txt formátumú file-t tudunk rendelkezésükre bocsátani, amely tartalmazza a kibocsátott csekkre nyomtatott Befizető azonosítót, így a „csekk” feladója ezen adat alapján egyértelműen beazonosítható, méghozzá automatizált formában.

Elektronikus számlakivonat – egyszerűen és kényelmesen

NetBank szolgáltatásunk igénybevételével elektronikus úton adhatja be átutalásait, megbízásait, illetve nézheti meg egyenlegeit. További lehetőséget biztosít a rendszer betét lekötésre, napi bankszámla-kivonat lekérdezésére, lekötött betét-ügyletek tételes lekérdezésére, postai kifizetési utalványok, csoportos beszedési megbízások rögzítésére, módosítására, törlésére, valamint állandó megbízások rögzítésére, törlésére. Lehetősége van számlakivonat nyomtatására PDF formátumban is, valamint a beérkező postai készpénz átutalási megbízások („sárga csekkek”) tőszelvény képeinek megjelenítésére. Mindezt e-mailben is megkaphatja jelszóval védve.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

  • megyei vagy Fővárosi Bíróság igazolása a szervezet nyilvántartásba vételéről,
  • társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály másolati példánya,
  • képviseletre feljogosított személyek hitelt érdemlő módon igazolt aláírása (aláírási címpéldány).

Kondíciók 2015. február 11-től:

Megnevezés   Díj
Számlanyitási díj    0 Ft
Számlavezetési díj    0 Ft / hó
Átutalási megbízások jutaléka Elektronikus / Papír alapú 2 millió Ft-ig 5 ezreléke, és az ezt meghaladó rész 2 ezreléke/tétel + 55,-Ft/tétel
Készpénz felvétel díja a felvett összegnek   8 ezrelék + 100 Ft/tétel

 

Postai költségek:

A takarékszövetkezet a lakossági folyószámla és a bankszámla kezelése körében felszámítja továbbá a mindenkor hatályos díjszabás szerint számított postai költséget is.