Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

Vállalkozói csomagok

Bankszámla csomagok

Vállalkozása pénzügyeinek kezelésére az előforduló tranzakcióinak megfelelő költségkímélő és rugalmas bankszámlacsomagok közül Ön döntheti el, melyiket választja. A számlanyitásért külön díjat nem számolunk fel. Természetesen, ha időközben meggondolja magát, lehetősége van a számlacsomagok közötti váltásra is, mely a következő hónap elsején fog érvénybe lépni.

A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Cégnyilvántartásba már bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén: 

  • közokiratba foglalt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett) társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály olyan eredeti vagy másolt példánya, melyen a cégbíróság eredeti igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelméről,
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (bírósági végzés),
  • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírási minta. 

Cégnyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén:

  • közokiratba foglalt (vagy ügyvéd által ellenjegyzett) társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály olyan eredeti vagy másolt példánya, melyen a cégbíróság eredeti igazolása szerepel a társaság bejegyzés iránti kérelméről,
  • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített aláírási minta.

Cégbírósági elektronikus akták elfogadása:

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 2008. július 1-jétől kötelezővé tette valamennyi I. fokú cégeljárás elektronikus ügyintézését.
A QUAESTOR hozzájárulva az elektronikus ügyintézés széles körű elterjesztéséhez, egy központi e-mail címen keresztül biztosítja a cégbejegyzésre kötelezettek számára a cégbíróságra benyújtott, illetve onnan kapott elektronikusan hitelesített okiratok befogadását. Az elektronikus úton keletkezett okiratokat bankszámlanyitáshoz (törzstőke/alapítói vagyon elhelyezéssel vagy anélkül) és bankszámla adatainak változtatáshoz lehet benyújtani.

Az úgynevezett e-akták benyújtására akkor van lehetőség, ha azok hiteles minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel vannak ellátva, és azok a cégbírósági ügyintézés kapcsán keletkeztek.

A központi kezelés mellett az e-dokumentumok bankfiókban történő benyújtására semmilyen adathordozón nincs lehetőség.

Új ügyfeleknek a választásuk szerinti bankszámlavezető fiókot az elektronikus okirat email címre való továbbítását követően javasolt felkeresni az érdemi ügyintézés érdekében.

Amennyiben Ügyfelünk igényli, az elektronikusan hitelesített cégbírósági iratokat a QUAESTOR is le tudja kérni, amelynek díját a mindenkori kondíciós lista tartalmazza. Az igénylést szintén központi e-mail címre kell eljuttatni. Az igénylésnek tartalmaznia kell a cégnevet és minimálisan adószámot, és/vagy cégjegyzékszámot.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég esetén:

  • személyazonosságot igazoló közokirat,
  • eredeti cégbírósági határozat (egyéni cég esetén szükséges).

Három bankszámla közül választhat:

Forrás 1 díjcsomag 2015. február 11-től

Megnevezés Díj
Számlanyitási díj 0 Ft
Számlavezetési díj 0 Ft / hó
Pénzforgalmi számla átutalási forgalmi jutaléka  Elektronikus / Papír alapú  2 millió Ft-ig 5 ezrelék, és az ezt meghaladó rész 2 ezreléke/tétel + 100 Ft/tétel

Készpénz felvétel díja a felvett összegnek

Címletrendelés esetén kötegenként további

8,5 ezrelék + 150 Ft/ tétel

100 Ft

A bankszámla tartozik forgalma után (készpénz felvétel, átutalás) minimum: 1 300 Ft/hó.
A bankszámla átutalási forgalmi jutalék késedelmes megfizetése esetén az esedékessé vált tartozás után a késedelem időtartamára. évi 6,00 % késedelmi kamat

 

Forrás 2 díjcsomag 2015. feburár 11-től

Megnevezés Díj
Számlanyitási díj 0 Ft
Számlavezetési díj 0 Ft / hó
Pénzforgalmi számla átutalási forgalmi jutaléka Elektronikus  2 millió Ft-ig 4,3 ezrelék, és az ezt meghaladó rész 1,3 ezreléke/tétel + 55 Ft/tétel
Papír alapú 2 millió Ft-ig 4,4 ezrelék, és az ezt meghaladó rész 1,4 ezreléke/tétel + 55 Ft/tétel

Készpénz felvétel díja a felvett összegnek

Címletrendelés esetén kötegenként további

8 ezrelék + 110 Ft/tétel

100 Ft

A bankszámla tartozik forgalma után (készpénz felvétel, átutalás) minimum: 6 000 Ft/hó.
A bankszámla átutalási forgalmi jutalék késedelmes megfizetése esetén az esedékessé vált tartozás után a késedelem időtartamára.  évi 6,00 % késedelmi kamatláb

 

Forrás 3 díjcsomag 2015. febuár 11-től

Megnevezés Díj
Számlanyitási díj 0 Ft
Számlavezetési díj 0 Ft / hó
Pénzforgalmi számla átutalási forgalmi jutaléka Elektronikus 2 millió Ft-ig 4,25 ezrelék, és az ezt meghaladó rész 1,25 ezreléke/tétel + 55 Ft/tétel
Papír alapú 2 millió Ft-ig 5,5 ezrelék, és az ezt meghaladó rész 2,5 ezreléke/tétel + 55 Ft/tétel

Készpénz felvétel díja a felvett összegnek

Címletrendelés esetén kötegenként további

8,5 ezrelék + 200 Ft/tétel

100 Ft

A bankszámla tartozik forgalma után (készpénz felvétel, átutalás) minimum: 4 900 Ft/hó.
A bankszámla átutalási forgalmi jutalék késedelmes megfizetése esetén az esedékessé vált tartozás után a késedelem időtartamára. évi 6,00 % késedelmi kamatláb

 

Vállalkozói bankszámlákhoz tartozó egyéb díjtételek