Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021
HU

Jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a honlap, annak egyes oldalainak vagy azon keresztül elérhető szolgáltatás megnyitásával Ön elfogadja és tudomásul veszi az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, ha ezekkel nem ért egyet, ne nyissa meg oldalainkat.


Szerzői jog és védjegyoltalom

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. weboldalai ideértve az ott található valamennyi tartalmat megjelenítési formájától függetlenül, továbbá azok elrendezését szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A QUAESTOR elnevezés és logó egészében és minden eleme külön-külön védjegyoltalom hatálya alatt áll.

Információk

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. weboldalain elérhető információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok teljességét, pontosságát a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. nem garantálja. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon megjelenő tartalom sem részben, sem egészben nem minősül ajánlatnak, joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozatnak nem minősül.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. nem felel semmilyen kárért, költségért, amely abból adódik, hogy a honlapon megjelenő tartalmat harmadik személy részben vagy egészben, változtatással vagy anélkül felhasználta. Nem felel továbbá a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. az illetéktelen hozzáférésekből, a honlap használatára képtelen állapotából, illetve a nem megfelelő működésből eredő károkért.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen információ, szoftver vagy a honlapról hozzáférhető tartalom vírus vagy más ártalmas elemtől való mentességéért.

A személyes adatok és a foglalkoztatói nyugdíjtitok védelme

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. a tudomására jutott, foglalkoztatói nyugdíjtitoknak minősülő minden adatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően védett adatként kezel.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. fenntartja jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa.