Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021
HU EN

Gyakran ismételt kérdések

Miben különbözik a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. egy önkéntes nyugdíjpénztártól?

Az önkéntes nyugdíjpénztárak egyéni belépésen alapuló, önkormányzati működés elvén szerveződő, non-profit intézmények, melyek a hazai nyugdíjrendszer harmadik pillérében foglalnak helyet, és működésüket az 1993. évi XCVI. törvény szabályozza.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltatóhoz, mint zártkörűen működő gazdasági társasághoz, foglalkoztatók csatlakozhatnak, a foglalkoztatók pedig munkavállalóik, mint tagok, számára hozhatnak létre nyugdíjprogramokat.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. EU alapelvek szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatónak minősül, melyet Magyarországon a 2007. évi CXVII. törvény szabályoz.

A fentieken túl lényeges különbség, hogy a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. keretében a munkáltató a nyugdíjprogramját saját elképzelésének megfelelően az SzMSz előírásai szerint egyedileg alakíthatja ki, nyugdíjkonstrukcióit pedig a munkavállalók tetszőleges csoportjára hozhatja létre. Az önkéntes nyugdíjpénztárak esetén az ilyen típusú differenciálás nem lehetséges.

Továbbá a Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató által nyújtott nyugdíjkonstrukciókban a foglalkoztató meghatározhatja azt a legrövidebb munkaviszonyban eltöltött időtartamot (feltételes jogszerzési időtartam), melynek elteltét követően a munkavállaló tagok a foglalkoztatói hozzájárulásokra jogosultak lesznek.

 

Minden munkavállalónak részt kell vennie a foglalkoztatói nyugdíjprogramban?

A munkáltató a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóval kötött csatlakozási szerződésében rögzíti, hogy mely munkavállalóit kívánja nyugdíjprogramjába bevonni, és a bevont munkavállalókat milyen módon sorolja különböző csoportokba, amelyekre eltérő paraméterek mellett hozhat létre egyedi nyugdíjkonstrukciókat.

Az egy fős nyugdíjkonstrukció is megengedett?

Igen, a foglalkoztató a QUAESTOR foglalkoztatói nyugdíjkonstrukcióiban akár 1 főre is kialakíthatja nyugdíjkonstrukcióját.

 

Hogyan lehet egyedi nyugdíjkonstrukciókat kialakítani?

A nyugdíjkonstrukció egyedi jellege egyrészt abban nyilvánul meg, hogy nyugdíjkonstrukciónként a munkáltató meghatározhatja, hogy a nyugdíjkonstrukcióban résztvevő munkavállaló tagjai javára milyen módon (havonta vagy negyedévente, forintban vagy euróban) és mekkora összegű hozzájárulást fizet.

Továbbá a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített opciós lehetőségekkel élve a foglalkoztató nyugdíjkonstrukciónként tetszőlegesen meghatározhatja a feltételes jogszerzés időtartamát (0,1,2,3,4,5 év), a nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó várakozási időtartamot (5,6,7,8,9,10 év), a feltételes jogszerzés időtartama alatt bekövetkező halálesetek során a befizetett foglalkoztatói hozzájárulások tekintetében követett eljárást, a választható befektetési portfoliókba történő befektetés lehetőségének biztosítását, a nyugdíjszolgáltatás formáját, valamint tagi kiegészítés megfizetéséhez kötheti a foglalkoztatói hozzájárulásokat.

 

Mit jelent a feltételes jogszerzési időtartam?

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató esetén a csatlakozott foglalkoztatónak lehetősége van meghatározni azt a legrövidebb időtartamot, amelynek elteltével a munkavállaló a befizetett munkáltatói hozzájárulásokra jogosultságot szerez. A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató nyugdíjkonstrukcióiban a feltételes jogszerzési időtartam hossza: 0,1,2,3,4,5 év (törvényi maximum) lehet.

 

Mi történik a már befizetett foglalkoztatói hozzájárulásokkal, ha a feltételes jogszerzés időtartama alatt a munkavállaló vagy a munkáltató megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát?

A munkáltató által befizetett hozzájárulásokra a tag nem válik jogosulttá. A tagi számlára ily módon befizetett foglalkoztatói hozzájárulásokat és azok hozamait a Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató a taggal egy nyugdíjkonstrukcióban lévő tagok között a tagi egyenlegek arányában osztja szét.

 

Mi történik a tagi befizetésekkel, ha a feltételes jogszerzés időtartama alatt a munkavállaló vagy a munkáltató megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát?

Abban az esetben, ha a foglalkoztató a hozzájárulását tagi kiegészítés megfizetéséhez kötötte, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató a befizetett összeget a tag kérésére annak hozamaival együtt egyösszegben visszafizeti.

A várakozási idő lejártát követően a tag felveheti-e a tagi számláján összegyűlt hozamot, illetve megtakarításait?

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás kifizetésére csak a nyugdíjkorhatár betöltésekor, illetve legalább 50%-os munkaképesség-csökkenés esetén van lehetőség. Egyéb esetben kizárólag a tag halálakor nyílik jogosultság kifizetés teljesítésére.

 

Mi garantálja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató biztonságos működését?

A Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató működését is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeli.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. nem önkormányzati elven működő szervezet, hanem zártkörű részvénytársaság, jól azonosítható tulajdonosi háttérrel és felelőséggel.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. rendelkezésére áll folyamatosan a törvényi előírások szerinti 3 700 000 EURO-nak megfelelő biztonsági tőke, mely harmadik fél beleegyezése nélkül a működésbe azonnal bevonható.