Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021
HU EN

Szolgáltatások tagoknak

Nyugdíjszolgáltatás

  • A társadalombiztosítási nyugdíjkorhatár elérésekor a tag nyugdíjszolgáltatást igényelhet egyösszegű kifizetés vagy pedig határozott idejű járadékszolgáltatás formájában a várakozási idő és a feltételes jogszerzés időtartamára vonatkozó előírásokat is figyelembe véve. Amennyiben határozott idejű járadékot választ, a járadékfizetés időtartama 5 és 30 év között tetszőleges egész év lehet. Járadékszolgáltatás csak abban az esetben igényelhető, ha a kalkulált havi járadékösszege eléri az 5 000 forintot vagy annak megfelelő eurót. Mind az egyösszegű kifizetéseket, mind a havi járadékösszegeket az SZMSZ-ben maghatározott folyósítási költségek terhelik.
  • Legalább 50%-os, vagy azt meghaladó munkaképesség-csökkenés (rokkantság) esetén az SZMSZ-ben meghatározott okiratok bemutatását követően a tag választása szerint havi járadékszolgáltatás vagy pedig egyösszegű kifizetés kerül teljesítésre a várakozási időtartamból eltelt időtől függetlenül. A járadékszolgáltatás időtartamára és legkisebb havi összegére az előző pont szabályait kell alkalmazni.

A nyugdíjszolgáltatásokat az oldalunkról letölthető nyomtatványainkon igényelheti.

Haláleseti kifizetés

A tag feltételes jogszerzési időtartam lejártát követő halála esetén a halálozás időpontjában fennálló tagi egyenleg kerül egyösszegben kifizetésre a törvényes örökösöknek, illetve a tag által megjelölt kedvezményezetteknek. A kedvezményezett jelölésre alkalmas nyomtatvány honlapunkról letölthető.

A foglalkoztató választhatja azt az opciót is, hogy a munkavállalója feltételes jogszerzés időtartama alatt bekövetkező halála esetén a tagi egyenleg az elhunyt taggal egy nyugdíjkonstrukcióhoz tartozó tagok között kerüljön jóváírásra. Amennyiben a foglalkoztató nem él ezen opciós lehetőséggel, akkor a nyugdíjszolgáltató a tag feltételes jogszerzési időtartam alatt bekövetkezett halála esetén is az előzők szerint jár el.

Nyugdíjszolgáltatás, illetve haláleseti kifizetés az oldalunkról letölthető nyomtatvány segítségével igényelhető.

Nyilatkozat kedvezményezet jelölésről

Igénybejelentő nyilatkozat