Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021
HU EN

A foglalkoztatói nyugdíjról

Az Európai Unió a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást kínáló jogi személyek felügyeletére és tevékenységének végzésére vonatkozó uniós szabályait a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozta. (Az Európai Parlament és Tanács 2003/41/EK irányelve (2003. június 3.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáló intézmények tevékenységéről és felügyeletéről).

Az EU fejlett nyugati tagállamaiban már több évtizeddel ezelőtt megjelentek az első foglalkoztatói nyugdíjprogramok, és mára a vállalatok és szervezetek többsége már rendelkezik ilyen típusú nyugdíjprogrammal. 

Magyarországon az 1990-es években először az önkéntes nyugdíjpénztári struktúra (harmadik pillér), majd pedig később a magánnyugdíjpénztári rendszer (második pillér) alakult ki számos országhoz hasonlóan az állami TB nyugdíj-rendszer által nyújtott nyugdíjak kiegészítése céljából. Azonban a pillér-rendszer részeként funkcionáló nyugdíjpénztárakba történő munkáltatói befizetések (tagdíj kiegészítések, illetve tagdíj átvállalások), mint vállalati juttatások nem minősülnek az említett EU irányelv szerinti foglalkoztatói nyugdíjprogramoknak, és így a hazai nyugdíjpénztárak - ahogy a nyugdíjcélú biztosítások - sem tekinthetők foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatóknak.

Az EU irányelv alapján a Magyar Országgyűlés is megalkotta a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvényt (2007. évi CXVII. törvény), ezzel lehetőséget biztosítva a Magyarországon működő vállalatok és szervezetek számára, hogy EU irányelv szerint kialakított foglalkoztatói nyugdíjprogramokat hozzanak létre.

A QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt. elsőként a hazai piacon a 2007. évi CXVII. törvény szerinti egyetlen foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, amely a csatlakozó foglalkoztatók számára befizetéssel meghatározott nyugdíjséma szerinti testre szabható nyugdíjkonstrukciókat hoz létre és működtet.

A befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció meghatározott mértékű és rendszerességű foglalkoztatói, vagy foglalkoztatói és tagi befizetések és azok befektetéséből származó hozam felhalmozása alapján számított összegű nyugdíjszolgáltatást tartalmaz.

A foglalkoztatók a QUAESTOR Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltató Zrt-hez való csatlakozással munkavállalóik számára olyan nyugdíjkonstrukciókat dolgozhatnak ki, amelyek ténylegesen vállalati nyugdíjprogramként funkcionálnak akár akként is, hogy alkalmasak a nemzetközi vállalatok nyugdíjprogramjainak leképezésére.

A feltételes jogszerzési időtartam alkalmazásával - mely a foglalkoztatói hozzájárulásokat a munkaviszonyban eltöltött évekhez kötheti - egy olyan új lehetőség nyílt meg a foglalkoztatók számára, amelyet sem nyugdíjpénztári, sem nyugdíjbiztosítási konstrukciók nem tartalmaznak, és amellyel munkavállalóik hosszú távú megtartását, motivációját erősíthetik.