Általános: +36 40 222 111Tőzsdei: +36 40 102 021

A forward outright ügyletek

Mi az a forward?

A forward ügyletek lényegében egy előre megadott időpontban (értéknap), előre megadott áron történő kötések a devizapiacon. Azaz ma állapodunk meg abban, hogy mekkora mennyiségű devizát, mikor és milyen árfolyamon váltunk át egy másik devizára. Mivel az ár előre meghatározott, így a forward ügyletek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy jövőbeni deviza-kifizetés vagy devizabevétel árfolyamát már ma fixáljuk, ezáltal kiiktatva az árfolyamok változásából eredő kockázatokat.

Így például, ha EUR/USD devizapárt veszünk 1 000 000 EUR értékben 2011. december 1-i értéknappal 1,1900-es áron, akkor ez olyan, mintha a megadott áron 2011. december 1-jén EUR/USD devizapárt vennénk ezen az áron forex spot ügyletként. A különbség, és a forward ügyletek lényege annyi, hogy már ma meghatározzuk a megadott napra, hogy milyen áron veszünk vagy adunk el - hiszen lehetséges, hogy 2011. december 1-én az 1,1900-es árnál magasabb vagy éppen alacsonyabb áron tudnánk venni.

A forward ügyleteknek két típusa van:

  • Outright ügyletek
    Az outright ügyletek esetében az előre megadott értéknapon, az előre megadott áron az előre megadott mennyiségű devizapárt megvásároljuk vagy eladjuk. Azaz ebben az esetben lényegében az értéknapon egy spot kötésünk keletkezik az előre meghatározott áron.
  • Termin
    A termin ügyletek esetében a forward ügylet során meghatározott értéknapon nem vesszük meg vagy adjuk el a devizát, hanem kizárólag az értéknapon érvényes spot ár és a forward ár közötti különbség kerül elszámolásra.

A QUAESTOR-nál forward outright ügyletek köthetőek, amelyek véleményünk szerint kedvezőbbek abból a szempontból, hogy az Ügyfél döntheti el, hogy a forward ügylettel az értéknapon megvett vagy eladott spot devizapozíciót zárni kívánja-e vagy sem.

A forward ár meghatározása

A forward outright ügyletek esetén a forward árat két tényező határozza meg: a spot devizapiaci ár valamint a devizapár két devizájának az értéknapig hátralévő időre számított bankközi kamat-különbözete, az ún. swapdifferencia.

Forward ár = spot ár + swapdifferencia

A swapdifferencia lehet pozitív és negatív is. Amennyiben a devizapár első tagjának (bázisdeviza) bankközi kamata alacsonyabb, mint a második tagjának (elszámoló deviza) kamata, úgy a swapdifferencial pozitív lesz, azaz a forward ár a spot árnál magasabb lesz. Így például az EUR/HUF esetén- mivel az EUR kamat alacsonyabb, mint a HUF kamat, - a swapdifferencia pozitív. Ugyanakkor ha a devizapár első tagjának (bázisdeviza) bankközi kamata magasabb, mint a második tagjának (elszámoló deviza) kamata, úgy a swapdifferencia negatív, azaz a forward ár a spot árnál alacsonyabb lesz. Így például az USD/JPY esetén - mivel az USD kamat magasabb, mint a JPY kamat, - a swapdifferencia negatív.

A swapdifferencia lényege a kamaton alapul. Tegyük fel, hogy az EUR kamatszint 3%, az USD kamatszint pedig 5%. Ha van ma 1.500 EUR összegünk, akkor azt befektethetjük 3%-on, vagy átválthatjuk USD-re, és befektethetjük 5%-on, majd visszaválthatjuk EUR-ra. A swapdifferencia éppen a kettő közötti különbséget jeleníti meg. Nézzük meg, hogy mennyi is lenne a swapdifferencia a példánkban.

Esetünkben ha a EUR-ban meglévő pénzünket 3%-on fektetjük be, akkor 3% hozamot érünk el. Ha ezt átváltjuk USD-re a mai spot árfolyamon, akkor viszont 5%-ot. Igen ám, de az USD-t az ügylet végén vissza kell váltanunk EUR-ra, erre kérünk egy forward árfolyamot, hogy bebiztosítsuk az átváltási árfolyamot. Ha ugyanannyin váltanák nekünk vissza, mint a mai spot árfolyam, akkor maga a bank, aki a váltást csinálta, járna rosszul, hiszen őneki adtuk oda a jóval alacsonyabb (3%) hozamot hozó eurónkat. A bank tehát figyelembe veszi a kamatkülönbözetet a visszaváltási árfolyamban. Azaz egy évvel későbbi időpontra olyan forward árfolyamot ad, hogy ugyanakkora hozamunk legyen akár átváltjuk az EUR-t, akár nem. Mennyivel több vagy kevesebb ez? Keressük azt a forward árfolyamot, amelyik mellett a 3% és az 5% hozam kiegyenlítődik. Feltételezve, hogy ma 1,5000 az EUR/USD spot árfolyam, a képlet így néz ki:

  • Ha nem váltjuk át az EUR-t, akkor egy év múlva 1.500 * (1+3%) = 1 545 EUR összegünk lesz.
  • Ha átváltjuk, akkor az 1 500 EUR után (az 1,5000 árfolyam mellett) 1 000 USD-t kapunk, ami egy év múlva 1.000 * (1+5%) = 1 050 USD lesz.

A kérdés tehát az: milyen forward árfolyam mellett ér ugyanannyit 1 545 EUR és 1 050 USD? Ez pontosan 1 545/1 050 = 1,4714-es árfolyam. (Ahogy látjuk, ebben az esetben a foward ár alacsonyabb, mivel a swapdifferencia negatív.)

Általánosan az alábbi képlettel számolhatjuk ki a forwad árat, ahol a kamatláb a lejáratig hátralévő időre vonatkozó kamatláb:

ahol rj a jegyzett deviza, rb a bázis deviza bankközi kamatlába a forward ügylet lejáratig hátralévő időre. (Így a fenti példánkban, ha a forward ügylet lejárata nem egy év múlva lenne, akkor az időarányos kamattal kellett volna számolnunk.)

QUAESTOR TANÁCS: NYITOTT POZÍCIÓJÁRA MINDIG TEGYEN STOP MEGBÍZÁST !